Web Sitesi Kullanım Koşulları

1. Şartlar
Bu web sitesine erişerek, bu web sitesi Kullanım Koşulları, geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere bağlı kalmayı ve yürürlükteki tüm yerel yasalara uymakla yükümlü olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde yer alan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunu ile korunmaktadır.
2. Kullanım Lisansı
Şirket'in web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntülenmesine izni verilir. Bu, lisans devri değil, lisans verilmesi ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:
malzemeleri değiştirmek veya kopyalamak;
malzemeleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir kamusal gösterim için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak;
Şirketin web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmek;
materyallerin telif hakkı veya diğer tescilli gösterimlerini kaldırmak; veya
malzemeleri başka bir kişiye aktarmak veya malzemeleri başka bir sunucuya 'yansıtmak'
Bu sınırlamalardan herhangi birini ihlal ederseniz bu lisansınız herhangi bir zamanda olarak feshedilebilir, siteye ve içeriklere erişiminize son verilebilir.. Bu materyalleri görüntülemeniz sona erdikten veya bu lisansın sona ermesi üzerine, elinizde bulunan elektronik veya basılı formatta indirilmiş materyalleri imha etmeniz gerekir.
3. Abonelikle Çalışan Üyelikler
Aylık ya da yıllık abonelikle çalışan bir programa kayıt olduysanız siz iptal edene kadar kredi kartınızdan otomatik tahsilat yapılır. Bunun için kredi kartı bilgileriniz sistemimizde saklanır.
4. Sorumluluk Reddi Beyanı
Şirket internet sitesinde yer alan materyaller 'olduğu gibi' sunulmaktadır. Şirket, açık veya zımni hiçbir garanti vermemekte ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlali veya diğer hakların ihlali dahil olmak üzere diğer tüm garantileri reddeder. Ayrıca, Şirket, materyallerin Internet web sitesinde veya bu tür materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili olarak kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz veya herhangi bir beyanda bulunmaz.
5. Sınırlamalar
Şirket veya tedarikçileri, Şirket'in internet sitesinde yer alan materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan hiçbir zarardan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, veri veya kâr kaybından veya iş kesintisinden kaynaklanan zararlar dahil) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, Şirket veya Şirket yetkili temsilcisine sözlü zararın olasılığı sözlü veya yazılı olarak bildirilmiş olsa bile. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerde veya dolaylı ya da arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.
6. Düzeltme ve Güncellemeler
Şirket'in web sitesinde yer alan malzemeler teknik, tipografik veya fotoğrafik hataları içerebilir. Şirket, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Şirket, web sitesinde yer alan malzemeler üzerinde istediği zaman bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bununla birlikte, Şirket malzemeleri güncellemek için herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
7. Bağlantılar
Şirket, İnternet web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının eklenmesi, sitenin Şirket tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır.
8. Site Kullanım Koşulları Değişiklikleri
Şirket, web sitesi için bu kullanım koşullarını istediği zaman bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Şartları ve Koşullarının o zamanki geçerli sürümüne bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.
9. Geçerli Kanun
Anlaşmazlık halinde yerel mahkemeler yetkilidir.